Volvo Trucks utvikler en ny type transportløsning for gjentakende transport med høy presisjon mellom faste knutepunkter, som et supplement til de eksisterende løsningene

Volvo Trucks presenterer fremtidige transportløsninger med autonome elektriske kjøretøy

Facebook